این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

  • گسترش و آموزش فناوري نانو
  • ارائه مقالات، دستاوردهای جدید علمی و فنی و ایده های برتر توسط پژوهشگران، محققین، اساتید و دانشجویان در زمینه فناوري نانو
  • تبادل اطلاعات علمی بین پژوهشگران، محققین، اساتید و دانشجویان
  • انعکاس نتایج پژوهش­های انجام شده به بخش های اجرایی
  • ايجاد زمينه هاي حمايت و همكاري با محققين توانمند و صنعتگران علاقمند در حوزه كاربردي نانو
  • گسترش همكاري هاي علمي بين مراكز پژوهشي، صنعتي و آموزشي در حوزه فناوري نانو
  • معرفي صنايع و مراكز تحقيقاتي در زمينه نانو