این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > هزینه ثبت نام در همایش
.: هزینه ثبت نام در همایش

مبلغ ثبت نام (هزینه ثبت نام شامل هدیه ، کتابچه خلاصه مقالات ، CD حاوی مقالات ، نهار و پذیرایی بین جلسه­ ها است) تنها برای افراد ثبت نام کننده در همایش به شرح ذیل می­باشد :


  هزینه ثبت نام توضیحات
مقاله اول 1،500،000 ریال (یک میلیون وپانصد هزارریال) %40 تخفیف به اعضای هیات علمی ،کارکنان ودانشجویان واحد شهر قدس تعلق می گیرد.
مقاله دوم 1،000،000 ریال (یک میلیون ریال ) %20 تخفیف به اعضای هیات علمی ،کارکنان ودانشجویان واحد شهر قدس تعلق می گیرد.
لمینت پوستر 300000 ریال  
هزینه شرکت درکارگاهXRD 1،500،000 ریال %40 تخفیف به اعضای هیات علمی ،کارکنان ودانشجویان واحد شهر قدس تعلق می گیرد.
هزینه شرکت در کارگاه شبیه سازی محاسباتی مولکولها و بلورها  1,000,000 ریال %40 تخفیف به اعضای هیات علمی ،کارکنان ودانشجویان واحد شهر قدس تعلق می گیرد.
علاقمندان به شرکت درهمایش (بدون ارائه مقاله) 500،000 ریال صدور گواهی حضور در همایش
درصورت انصراف از شرکت در همایش مبلغ واریزی باز گردانده نخواهد شد.