این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

 
 
با توجه به استقبال و درخواست دانشجویان و اساتید محترم مهلت ارسال مقالات به اولین همایش ملی فناوری نانو تا پانزدهم بهمن ماه 1395 تمدید گردید.