این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


 با استعانت و یاری خداوند متعال اولین همایش ملی فناوری نانو در روز پنجم اسفند ماه 95 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس برگزار گردید.
از کلیه شرکت کنندگان،اساتید،اندیشمندان و حامیان همایش قدردانی می شود.


بازگشت1395/12/10