این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


 به اطلاع میرساند اولین همایش ملی فناوری نانو که توسط این واحد در 5 اسفند 1395 برگزار میگردد در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)   نمایه گردیده است.

 بازگشت1395/11/05